top of page

Help us to help the children

GET INVOLVED

DONATE

פניות מבתי ספר תכוניים

 

מידע לבתי ספר תיכוניים על אופן ההתקשרות עם קרן טליה.

מי יכול ליצור את הקשר הראשוני לקבלת אבחונים  מקרן טליה? 

 

מנהלי בתי ספר:

 

חברי הנהלת קרן טליה ומתנדבים יבקרו בבית הספר כדי להכיר טוב יותר את הצרכים של התלמידים הנזקקים.

הקריטריון המרכזי לעזרה לילד יחיד הוא קיומם של קשיי למידה ספציפיים וחוסר יכולת לקבל סיוע כספי ממקור ממשלתי או הורי.

הכרחי להוכיח כי ההורים אינם מסוגלים לממן את התשלום עבור העזרה הנדרשת.

 

יועצים חינוכיים , עובדים סוציאליים ומחנכים....

 

לעיתים קרובות פונים באופן ישיר לעמותה בנוגע לקבוצת ילדים מסוימת.

ייתכן וקרן טליה תסייע לאותה קבוצה, אך סיוע זה לא יינתן ללא הסכמה וחתימת מנהל בית הספר על כל המסמכים הנדרשים בשם בית הספר.

במקביל לחתימה על הטפסים, אנשי הצוות החינוכי הפונים לעמותה נדרשים למלא מס' טפסים הנגישים באמצעות דוא"ל. על כל תלמיד יש למלא טופס נפרד במידה מפורטת ככל שניתן.

 

הורים....

 

נדרשים לפנות לאחד מאנשי הצוות בבית הספר לשם יצירת קשר עם קרן טליה. 

במידה ובית הספר לא משתף פעולה, יכול ההורה לפנות לקרן טליה באופן עצמאי. העמותה תדריך אותו באופן ישיר כיצד לפעול.


 

איזה מידע כללי על בית הספר נדרש לשם הענקת הסיוע?

 

רקע סוציו-אקונומי של אוכלוסיית בית הספר  ורקע על רמת הלימודים בבית הספר.

תיאור כללי של מסלולי הבגרות האפשריים בבית הספר.

מידע כללי כיצד אבחונים מומנו לתלמידים נזקקים בשנים קודמות.

פרטי הפסיכולוגים והמאבחנים שבדרך כלל עובדים עם בית הספר.

 

אלו פרטים נוספים יש להעביר לעמותה?

 

מספר התלמידים ממשפחות נזקקות , אשר זקוקים לאבחונים לפני מבחני הבגרות. מתוכם, כמה  תלמידים יכולים להשתתף בתשלום עבור האבחון; מידע הכולל את שם הילד וסוג האבחון לו הוא זקוק. כמו כן, נדרש מידע לגבי האבחונים שנעשו בעבר לאותם תלמידים.

 

מילוי טופס בקשה עבור כל ילד המבוסס על הטופס המקובל במשרד החינוך.

לבסוף, מנהל בית הספר יידרש לחתום על חוזה מול קרן טליה בו מתחייב להעביר דיווחים שוטפים אודות הישגי התלמיד.התלמיד שמקבל את הסיוע מהעמותה יתנדב בתמורה לעזרה אותה קיבל לתוכניות התנדבותיות בקהילה.

bottom of page